بیمه آتش سوزی مراکز تجاری-اداری(غیرصنعتی )‏

شما می توانید با خرید بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی شرکت بیمه پارسیان، بار مسئولیت وقوع خسارت های ناشی از بلایای ‏طبیعی و حوادث غیر مترقبه برای کارگاه، انبار، فروشگاه و محل کسب و کار خود را به شرکت بیمه پارسیان منتقل نمایید. ‏
شرکت بیمه پارسیان متعهد می گردد، خسارت وارده به دارایی های شما را که ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار می باشد ‏و همچنین خطرهای اضافی ذیل ، در کمترین زمان ممکن جبران نماید‎.‎
‎ ‎

زلزله، سیل، طوفان

ترکیدگی لوله آب

ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف‎ ‎

انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار‎

سقوط هواپیما‎ ‎

آشوب، بلوا، اعتصاب ‏‎

هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات پس از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه ‏