بیمه عمر طرح خانواده

همه ما تمايل داريم:

براي تامين آينده خود و خانواده برنامه‌ريزي كرده و زندگي شادي را فراهم نماييم.

نگراني‌هايمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار كاهش داده و از خانواده خود در برابر اين حوادث حمايت نماييم.

پشتوانه مالي مناسبي را براي خود و خانواده تامين نماييم. اما براي برآورده شدن اين تمايلات ، چگونه مي‌توان برنامه‌ريزي و اقدام كرد؟

شركت بيمه پارسيان به منظور برآورده شدن اين تمايلات، كاهش نگراني‌ها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالي و فرآهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مناسب، طرح بيمه جامع خانواده را ارائه نموده است. اين بيمه‌نامه بگونه‌اي طراحي شده است که نه تنها سرمايه‌هايي را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده براي ساير اعضاي خانواده تامين مي‌کند، بلکه پشتوانه مالي مناسبي را نيز براي پايان قرارداد حتي در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد.

بيمه جامع خانواده پارسيان چيست؟

بيمه جامع خانواده پارسيان با هدف ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي به اعضاي خانواده در قالب يك بيمه‌نامه جامع، و فراهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مدون مبالغ خرد پرداختي شما ايجاد شده است. در اين طرح شما مي‌توانيد با پرداخت يك حق‌بيمه براي حداكثر 4 نفر از اعضاي خانواده‌تان، علاوه بر اينكه سرمايه مطمئن و مناسبي را براي خود و خانواده‌تان تامين مي‌نماييد، به صورت مجزا از پوشش‌هاي بيمه‌اي برخوردار شويد. ضمن آنکه در اين بيمه‌نامه درصورت فوت سرپرست (بيمه‌شده اول) زودتر از بيمه‌شده دوم، بيمه‌نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق‌بيمه تداوم يافته و اندوخته سرمايه‌گذاري بيمه‌نامه به همان ترتيب انباشته مي‌شود.

چه مزايايي براي شما و خانواده‌تان ايجاد مي‌نمايد؟

ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي براي حداكثر 4 نفر از افراد خانواده

امكان استفاده از پوششهاي بيمه‌اي از بدو تولد تا 70 سالگي

انتخاب سرمايه فوت و پوشش‌هاي بيمه‌اي به صورت مجزا براي هر يك از افراد خانواده

انعطاف در تعيين مبالغ حق بيمه پرداختي و نحوه پرداخت آن بصورت (ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه و يكجا)

مي‌توانيد به منظور سرمايه‌گذاري بيشتر، مبلغي را تحت عنوان حق بيمه اوليه در ابتداي هر سال بيمه‌اي علاوه بر حق بيمه منظم بيمه‌نامه پرداخت نماييد.

امكان تغيير شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد

امكان افزايش حق‌بيمه پرداختي در ابتداي هر سال بيمه‌اي

سود فنی علی الحساب تخصیص یافته به مبالغ اندوخته بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری معادل 16% برای دو سال اول بیمه نامه، 13% برای دو سال دوم ، و برای مدت مازاد بر چهار سال 10% خواهد بود

دريافت سود مشاركت در منافع معادل 85% سود مازاد تحقق يافته علاوه بر سود تضميني (سود قطعي تخصيص يافته بر روي مبالغ اندوخته بيمه‌نامه‌ها در سال 1388، 1389 و 1390 به ترتيب‌ معادل 24% ، 26% و 26.5% بوده است.)

امكان دريافت اندوخته بيمه‌نامه بصورت يكجا و يا در قالب مستمري در پايان قرارداد

امكان استفاده از صندوق اندوخته بيمه نامه از انتهاي سال دوم قرارداد

دريافت وام بدون ضامن و وثيقه تا سقف 90% ارزش بازخريدي بيمه‌نامه

امكان برداشت از صندوق اندوخته بيمه‌نامه براي رفع بخشي از نيازهاي مالي خانواده

پوشش‌هاي بيمه‌اي در اين بيمه‌نامه شامل چه تعهداتي است؟

بيمه جامع خانواده پارسيان با هدف ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي به اعضاي خانواده در قالب يك بيمه‌نامه جامع، و فراهم آوردن امكان سرمايه‌گذاري مدون مبالغ خرد پرداختي شما ايجاد شده است. در اين طرح شما مي‌توانيد با پرداخت يك حق‌بيمه براي حداكثر 4 نفر از اعضاي خانواده‌تان، علاوه بر اينكه سرمايه مطمئن و مناسبي را براي خود و خانواده‌تان تامين مي‌نماييد، به صورت مجزا از پوشش‌هاي بيمه‌اي برخوردار شويد. ضمن آنکه در اين بيمه‌نامه درصورت فوت سرپرست (بيمه‌شده اول) زودتر از بيمه‌شده دوم، بيمه‌نامه همانند قبل و بدون پرداخت حق‌بيمه تداوم يافته و اندوخته سرمايه‌گذاري بيمه‌نامه به همان ترتيب انباشته مي‌شود.

مزاياي ويژه طرح بيمه جامع خانواده پارسيان چيست؟

‏ محاسبه سود به صورت روزشمار

در اين حالت در هر زمان از سال بيمه‌اي كه بيمه‌گذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبيل دريافت وام يا ‏برداشت، سود اندوخته سرمايه‌گذاري و پرداختهاي در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده مي‌باشد. ‏لازم به ذكر است كه عدم پرداخت سود روز شمار به موجودي اندوخته باعث مي‌شود كه استفاده‌كنندگان به طور متوسط از ‏‏10%-5% منافع اندوخته محروم گردند كه اين امر در بيمه‌نامه عمروسرمايه‌گذاري پارسيان پوشش داده شده است.‏

‏دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق‌بيمه زودتر از تاريخ سررسيد

مبناي تخصيص سود در اين بيمه‌نامه براساس تاريخ پرداخت حق‌بيمه بوده نه تاريخ سررسيد، بنابراين درصورت پرداخت حق¬بيمه زودتر از تاريخ سررسيد، مبلغ پرداختي به اندوخته اضافه شده و از همان تاريخ مشمول محاسبه سود مي‌گردد. اين ويژگي باعث افزايش مبلغ اندوخته و افزايش نفع سرمايه‌گذاري براي بيمه‌گذار خواهد شد.

‏عدم وجود جريمه ديركرد در پرداخت حق‌بيمه

در صورتي که حق‌بيمه‌ها ديرتر از سررسيد پرداخت گردد، از همان روزي که پرداخت صورت گرفته به حق بيمه سود تعلق خواهد گرفت و جريمه‌اي بابت ديركرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زماني كه بيمه‌نامه داراي ذخيره است پوششهاي فوت و اضافي به قوت خود باقي خواهند بود و بيمه‌گذار مي‌تواند اقساط خود را ادامه دهد.

‏ امكان تغيير تمام شرايط بيمه‌نامه از جمله ميزان و نحوه پرداخت، پوششهاي بيمه‌اي، … در حين قرارداد

‏عدم تعليق بيمه‌نامه در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه و داشتن ارزش بازخريدي

برخي از معافيتهاي ناشي از خريد اين بيمه‌نامه

معافيت سرمايه دريافتي از پرداخت ماليات بر درآمد

معافيت از قوانين انحصار وراثت

مصون بودن سرمايه بيمه دريافتي از ادعاي طلبكاران