بیمه عمر و سرمایه گذاری

خواهشمند است اطلاعات درخواستی را بصورت کامل تکمیل نمایید و پس از تکمیل فرم به نمایندگی اطلاع دهید با تشکر - مهدی پور 09133277922
 • بیمه گزار

  کسی که حق بیمه را می پردازد
 • نام پدرشماره شناسنامهمحل تولدمحل صدور شناسنامه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • بصورت دقیق نوشته شود- ازاد و کارمند دقیقا ذکر شود چه بخشی و چه شغلی
 • اگر شغل دیگری دارید تکمیل نمایید
 • استان- شهر-نشانی دقیق
 • کد پستی محل سکونتتلفن محل سکونت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • استان- شهر-نشانی دقیق
 • در صورتی که سیار می باشد صفر بنویسید
  کد پستی محل کارتلفن محل کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • یادداشت بفرمایید خود شخص می باشد یا پدر -مادر - خواهر و ...
 • بیمه شده

  کسی که بیمه عمر برای او خریداری می شود.
 • نام پدرشماره شناسنامهمحل تولدمحل صدور شناسنامه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سال/ماه/ روز
 • آزاد-کارمند-عنوان رشته تحصیلی صحیح نمی باشد.در صورتی که برای افراد زیر 18 سال تهیه می شود / نوزاد-کودک-دانش آموز و ... ذکر شود
 • اگر شغل دیگری دارید تکمیل نمایید
 • استان- شهر-نشانی دقیق
 • کد پستی محل سکونتتلفن محل سکونت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • استان- شهر-نشانی دقیق
 • در صورتی که سیار یا کودک می باشد صفر یا ندارد بنویسید
  کد پستی محل کارتلفن محل کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مشخصات بیمه نامه

 • یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید.
 • این روش پرداخت مربوط به سرمایه گذاری بلند مدت می باشد و پوشش های بیمه ای کمتری دارد. حداقل حق بیمه مبلغ 20.000.000 ریال می باشد
 • مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت می شود و علاوه بر آن پرداخت ماهانه یا سه ماهه یا شش ماهه یا سالانه انجام می گردد. *مزیت این روش : تشکیل شدن سریعتر اندوخته سرمایه گذاری می باشد*حداقل حق بیمه اولیه 5.000.000 ریال
 • پس از اعلام مبلغ حق بیمه اولیه , نحوه پرداخت خود را مشخص نمایید.(هر چه پرداخت یکجا تر باشد سود بیشتری پرداخت می گردد)
 • مبلغ پیشنهادی خود را ثبت نمایید.دقت نمایید مبالغ پیشنهادی در توان بیمه گزار باشد و البته مبالغ ناچیز نباشد.
 • پس از اعلام مبلغ حق بیمه اولیه , نحوه پرداخت خود را مشخص نمایید.
 • پس از اعلام مبلغ حق بیمه اولیه , نحوه پرداخت خود را مشخص نمایید.
 • 25 برابر حق بیمه سالانه یا 400 برابر حق بیمه ماهانه(اگر فردی ماهانه 1میلیون ریال پرداخت می نماید می تواند بین 300.000.000 ریال تا 400.000.000 ریال مبلغ سرمایه فوت در نظر بگیرد)
 • مجموع سن فرد و مدت بیمه نامه نباید از 70 سال بیشتر شود. یعنی اگر شخصی 30 سال سن دارد می تواند بیمه 40 ساله خریداری نماید - و اگر شخصی 65 سال سن دارد بیمه نامه 5ساله می تواند خریداری نماید.** مدت پیشنهادی سی سال به بالا می باشد**
 • به منظور سازگاری با تورم و اینکه مبلغ دریافتی بعد از بیست سال ارزش روز خود را داشته باشد پیشنهاد می گردد حق بیمه با نرخی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
 • در صورتیکه نرخ افزایش حق بیمه افزایشی انتخاب شد می توان نرخ افزایش سرمایه فوت را متناسب با آن اتتخاب کرد*نکته= افزایش سرمایه فوت با سود پایان دوره رابظه معکوس دارد* اما چنانچه سرپرست خانواده هستید و یا میزان مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان بیمه نامه برای بیمه شده مهم می باشد پیشنهاد می گردد افزایشی انتخاب گردد.
 • پوشش های اضافی:

  برخی از پوششهای اضافی قابل ارائه به افراد بیکار,دانشجو,خانه دار, بازنشسته و کودکان نمی باشد و محدوده بازه سنی بین 16 سال تا60 سال را دارند.در این خصوص از مشاوران راهنمایی بخواهید.
 • توضیحات تکمیلی را از مشاوران ما بخواهید.
 • این مبلغ می تواند یک تا سه برابر سرمایه فوت طبیعی باشد
 • بیمه گر تعهد می نماید در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم بیمه شده بر اساس «شغل و طبقه خطر مربوط به فعالیت شغلی» بر اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه غرامت را بر حسب مورد به وی پرداخت نماید. این پوشش منوط به خرید پوشش فوت در اثرحادثه می باشد و سرمایه آن بر مبنای حداقل سرمایه فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه آن سال تا سقف 4میلیارد ریال تعیین می شود.(حداقل16 و حداکثر70سال)
 • انتخاب هر کدام از پوشش های بالا بر مبلغ حق بیمه پرداختی می افزاید,حال شما می توانیدانتخاب کنید که اگر حق بیمه سالانه 20.000.000 ریال انتخاب می نمایید این مبلغ با مجموع حق بیمه پوشش های اضافی باشد و یا اینکه تماسل دارید 20.000.000 ریال جز سرمایه گذاری شما محسوب شود و حق بیمه پوشش های اضافی فرضا 2.000.000 ریال اضافی پرداخت گردد!! * پیشنهاد می گردد گزینه مازاد بر حق بیمه انتخاب شود)
 • مشخصات استفاده کنندگان از بیمه نامه

 • می تواند بیمه شده باشد و یا اینکه به نسبت با یکی از بستگان درجه یک -مثلا مادر 50% - فرزند 50%
  نام و نام خانوادگیجنسیتنام پدرکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولد دقیقمحل تولدنسبت با بیمه شدهدرصد سهم 
  افزودن یک ردیف جدید
 • یک رابطه شناسنامه ای می بایستی برقرار باشد
  نام و نام خانوادگیجنسیتنام پدرکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولد دقیقمحل تولدنسبت با بیمه شدهدرصد سهم 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوالات عمومی بیمه شده

 • قد بیمه شدهوزن بیمه شده 
 • درصورت بله - نام رشته ذکر گردد
 • درصورت بله - تعداد مسافرت ماهانه- وسیله نقلیه و مقصد ر ا بیان کنید
 • وضعیت سلامتی بیمه شده

  به سوالات زیر با حسن نیت پاسخ دهید
 • مخصوص بانوان
 • مخصوص بانوان
 • مخصوص بانوان
 • مخصوص بانوان
 • در صورت جراحی تاریخ و علت جراحی یا بستری شدن را ذکر فرمایید.
 • وضعیت سلامت خانواده

 • لطفا سن - وضعیت سلامت یا عدم سلامت -در صورت فوت(سن زمان فوت و علت فوت( را قید نمایید) پدر - مادر - خواهر یا برادر درج شود
  افراد خانوادهسنوضعیت حیات/فوتشرح وضغیت سلامت یا فوت 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق بیمه ای

  در صورت داشتن پيشنهاد بيمه عمر صادر شده، در جريان صدور و يا صادر نشده در ساير شرکتهاي بيمه اي، اين بخش راتكميل نماييد. در غير اينصورت نيازي به تكميل آن نيست.
 • نوع بیمه نامهشرکت بیمه گرسرمايه فوت به هر علت(ريال)سرمایه فوت در اثر حادثهتاریخ صدوروضعیت 
  افزودن یک ردیف جدید