آیا می‌دانید بند ۱۲-۱-۵ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران، کارفرمایان را ملزم به انجام اقدامات لازم جهت ایمنی و حفاظت کار می‌داند .و آیا می‌دانید بر طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات  اسلامی در بخش تعزیرات در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی،بی‌مبالاتی یا در نتیجه عدم  مهارت باشد، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد  شد.

کارفرمایان در اجرای پروژه‌های ساختمانی با خطرات و حوادث گوناگونی مواجه می‌گردند. لذا بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی با ویژگی‌های خاص برای رفع نیاز جامعه مذکور تدوین شده است.

خساراتی است که در جریان اجرای کار به کارکنان یا اشخاص ثالث ‏وارد می آید:

آنچه امروزه در جریان ساخت ساختمانهای جدید به کرات شاهد آن هستیم، خساراتی است که در جریان اجرای کار به کارکنان یا اشخاص ثالث وارد می‌آید  و به شرح زیر می‌باشد:

خسارات بدنی شامل فوت و نقص عضو و یا هزینه‌های پزشکی کارکنان.

نشست و ترک خوردگی ساختمان‌های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.

ریزش ساختمان‌های مجاور در اثر گودبرداری.

خسارات مالی وارد به ابنیه و تاسیسات ساختمان‌های مجاور در اثر ریزش.

خسارات به خیابان و پیاده‌رو.

خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی.

خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاب مصالح ساختمانی.

خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌گردند.

خسارات ناشی از دپوی مصالح در خیابان و پیاده رو.

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه‌گذار در برابر کارکنان و اشخاص ثالث بیمه می‌گردد بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری،گود برداری، پی‌کنی و مراحل احداث بنای جدید خساراتی به کارکنان و اشخاص ثالث وارد آید، بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد.

اهم ویژگی‌های بیمه‌نامه:‏

در این بیمه‌نامه بیمه گذار علاوه بر موارد مذکور در بیمه نامه،کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای بخش یا بخش‌هایی از عملیات کاری موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده‌دار باشند، تلقی می شوند. این شرط موجب جامعیت بیمه‌نامه و پوشش مسئولیت مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در احداث بنای مورد بیمه می‌گردد.

در خسارت‌هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه‌گذار باشد، بیمه‌گر تعهدی ندارد. به طور مثال زلزله، رانش زمین، زمین لرزه و غیره. در غیر این صورت حتی اگر بیمه گذار عامل تشدید و یا ایجاد کننده خطر باشد و در این ارتباط مسئول شناخته شود، بیمه‌گر خسارت وارده را به میزان عاملیت بیمه‌گذار در ایجاد یا تشدید خطر جبران خواهد نمود.

این بیمه نامه مناسب چه گروه هایی است؟

۱-سازندگان ساختمان اعم از مسکونی، ادرای، تجاری صنعتی و …

۲-احداث سوله چنانچه متراژ آن مشخص بوده و دارای پروانه ساختمانی باشد.

۳-تخریبکاران ساختمان(البته برای هر پروژه تکمیل یک فرم پیشنهاد الزامی است.)