بانک اطلاعات

با سلام -ممنونم که به ما اعتماد کردید و در جهت تکمیل این اطلاعات به ما یاری می رسانید.
  • لطفا تاریخ تولد خود با فرمت سال /ماه/ روز را وارد نمایید. مثال 1366/06/26
  • لطفا بصورت کامل بنویسید به چه شغلی مشغول هستید.آزاد دقیقا چه شغلی و کارمند چه شرکت و بخشی با تشکر
  • یک بار دیگر تلفن همراه خود را بنویسید-همینطور شماره ای که در .اتس آپ فعالیت دارید.
  • در صورتیکه صاحب فرزند هستید مشخصات وی را بنویسید
    نام فرزندمتاریخ تولد فرزندم(روز-ماه-سال)مقطع تحصیلی یا شغل 
    افزودن یک ردیف جدید