بیمه حوادث انفرادی

خواهشمند است اطلاعات درخواستی را بصورت کامل تکمیل نمایید و پس از تکمیل فرم به نمایندگی اطلاع دهید با تشکر - مهدی پور 09133277922
 • بیمه گزار

  کسی که حق بیمه را می پردازد
 • اگر شغل دیگری دارید تکمیل نمایید
 • استان- شهر-نشانی دقیق - کد پستی-تلفن
 • استان- شهر-نشانی دقیق - کد پستی-تلفن
 • یادداشت بفرمایید خود شخص می باشد یا پدر -مادر - خواهر و ...
 • بیمه شده

  کسی که بیمه عمر برای او خریداری می شود.
 • سال/ماه/ روز
 • آزاد-کارمند-عنوان رشته تحصیلی صحیح نمی باشد.در صورتی که برای افراد زیر 18 سال تهیه می شود /زینه نوزاد-کودک-دانش آموز و ... ذکر شود
 • اگر شغل دیگری دارید تکمیل نمایید
 • استان- شهر-نشانی دقیق - کد پستی-تلفن
 • استان- شهر-نشانی دقیق - کد پستی-تلفن
 • نوع فعالیت و سایر اطلاعات بیمه شده

 • درصورت بله - نام رشته ذکر گردد
 • درصورت بله - تعداد مسافرت ماهانه- وسیله نقلیه و مقصد ر ا بیان کنید
 • پوشش های اضافی

 • مشخصات بیمه نامه

 • نام و نام خانوادگیجنسیتنام پدرکد ملیشماره شناسنامهتاریخ تولد دقیقمحل تولدنسبت با بیمه شدهدرصد سهم 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فوت در اثر حادثهنقص عضو و یا از کارافتادگیهزینه پزشکی(10درصد سرمایه فوت) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • وضعیت سلامتی بیمه شده

 • قد بیمه شدهوزن بیمه شده