%d8%b9%d9%853

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی
دارندگان ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و صنعتی می توانند خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت آنها (دارنده یا راننده وسیله نقلیه ) باشد را با این بیمه نامه جبران نمایند.

بدیهی است رانندگان این ماشین الات باید دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعالیت مشخص شده تحت پوشش است. به دلیل اینکه اینگونه ماشین الات بدلیل اینکه دارای پلاک شهربانی نیستند اجازه تردد در مکانهای خارج از پروژه را ندارد.