سفارش آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیأت مدیره ساختمانهای مسکونی در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

 • لطفا موارد زیر ثبت شود. 1-کد ملی/کداقتصادی -2- تاریخ تولد / تاریخ تاسیس - 3-کد پستی - 4-نشانی -5-تلفن ثابت
 • مشخصات ساختمان مسکونی

 • فرضا نظافتچی 1نفر-نگهبان 2 نفر
 • پوشش های تکمیلی

  آیا مایل به خرید پوشش های تکمیلی زیر می باشد:
 • میزان تعهدات بیمه گر

 • ماه عادی در سال 98 برابر 2.700.000.000 ریال - ماه حرام 3.600.000.000 ریال - معادل دیه روز هر سال
 • از بین تمامی افراد حاضر در مجتمع همه آنها دچار اسیب نخواهند شد لذا بیمه گزار تمایل دارد خسارت به تعداد چند نفر تحت پوشش قرار گیرد. یک نفر- دو نفر- ده نفر( در تعیین حق بیمه تاثیر بسزایی دارد و مضربی از سرمایه فوت ماه حرام می باشد)
 • از 10.000.000 ریال تا سقف 10% دیه ماه عادی امکان ارائه وجود دارد.لطفا مبلغ مورد نظر را ثبت نمایید.
 • از بین تمامی افراد حاضر در مجتمع همه آنها دچار اسیب نخواهند شد لذا بیمه گزار تمایل دارد خسارت به تعداد چند نفر تحت پوشش قرار گیرد. یک نفر- دو نفر- ده نفر( در تعیین حق بیمه تاثیر بسزایی دارد و مضربی از هزینه پزشکی می باشد)
 • لطفا مبلغ مورد نظر را ثبت نمایید.
 • یک برابر- دو برابر یا ...