سفارش آنلاین مدیران تور در قبال شرکت کنندگان

 • مشخصات بیمه گزار

 • مشخصات اردو / تور

 • کشور - زمینی یا هوایی؟
 • تا سقف 500.000.000 ریال
 • مبدامقصدتعداد نفرمدت زمانمحل اسکان 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سوابق بیمه ای

 • در صورتیکه قبلا دارای بیمه نامه بوده است
  نام شرکت بیمه قبلیتاریخ انقضا 
  افزودن یک ردیف جدید
 • شرح خسارت و تاریخ
 • تعهدات

 • برای چند نفر
 • حداکثر تعهد هزینه پزشکیبرای چند نفر(در طی دوره) 
  افزودن یک ردیف جدید