مدیران مراکز آموزشی در قبال مراجعین

 • مشخصات بیمه گزار

 • در صورتیکه بیمه گزار شخص حقوقی است,
 • مشخصات فعالیت

 • ادرس - کد پستی
 • مثلا رانندگی - زبان انگلیسی - کلاس نقاشی و ...
 • چند نفر؟
 • در صورت انتخاب تور مدت دار تعداد روز ذکر شود
 • نام و نام خانوادگیکد ملینام پدر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • میزان تعهدات

 • برای چند نفر؟
 • از 10.000.000 ریال تا 10%دیه ماه عادی
 • برای چند نفر؟