سفارش انلاین مسئولیت مهندسین ناظر-طراح ومحاسب

 • مشخصات بیمه گزار

 • شماره نظام مهندسیشماره پروانه اشتغال 
  افزودن یک ردیف جدید
 • سابقه کار(سال)درجه- رتبه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • ادرس- کد پستی - تلفن
 • مشخصات مهندسین ناظر-طراح و محاسب

 • لطفا حق الزحمه دریافتی بابت هر متر مربع نظارت ساختمانی - یا طراحی و یا محاسبات را ذکر کنیئ
  ناظر-طراح-محاسبپایهحق الزحمه دریافتی 
  افزودن یک ردیف جدید
 • چند متر مربع
 • سوابق بیمه ای

 • در صورتیکه دارای خسارت هستید تاریخ و نوع خسارت را ثبت نمایید
 • میزان تعهدات

 • چند نفر؟
 • حداکثر تعهد هزینه پزشکیدر طی دوره (چند نفر) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • حداکثر تعهد خسارت مالیدر طی دوره چند برابر 
  افزودن یک ردیف جدید
 • فایل ها را به اینجا بکشید