%d9%85%d8%b320

بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور  و پله‌برقی

در این بیمه‌نامه جبران خسارت‌های جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش می‌باشد منوط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت‌های نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز می‌توانند این بیمه‌نامه را درخواست نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

بیمه آسانسور چیست؟

یکی از دوستان که مدیر آپارتمان مسکونی خود بود ، یک روز با اضطراب تماس گرفت و گفت آسانسور آپارتمان ما با سوارشدن مهمان یکی از واحدها کابل اتاقکش رها شده و با سرعت تمام به چاهک آسانسور سقوط کرده است .

با توجه به سیستمهای ایمنی آسانسور برای قفل ترمز در حین سقوط هیچکدام از آنها عمل نکرده است !

هر دستگاه آسانسور مشغول به کار در ساختمانهای اداری ، تجاری و یا مسکونی توسط شرکتی ساخته میشود و توسط عده ای بهره برداری میگردد و ممکن است این آسانسور توسط پیمانکاری بصورت دوره ای بازرسی و نگهداری شود.

در صورت بروز حادثه میتواند چهار مقصر داشته باشد:

۱- سازنده آسانسور که از استاندارها و قطعات مناسب استفاده نکرده باشد.

۲-نگهداری کننده آسانسور که بموقع و صحیح نگهداری نکرده باشد.

۳- مدیر مجتمع اداری یا تجاری و مسکونی که نظارت بر عملکرد آسانسور نداشته است.

۴- استفاده کننده آسانسور که بطور ناصحیح از آسانسور استفاده کرده باشد.

در صورت بروز حادثه ممکن است تقصیر بصورت ترکیبی و درصدی شامل کلیه ۴ مقصر باشد که هریک باید بر اساس قوانین جبران خسارت جانی و مالی را بعهده بگیرند.

مقصر یا مقصرین حادثه در صورت داشتن بیمه نامه متناسب و معتبر میتوانند از طرق شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.

امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌های‌ تجاری‌ و مسکونی ‌، جزء تاسیسات‌ اساسی‌ به‌ شمار می‌روند. هر چند که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌‌ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ انجام‌ می‌ شود و لیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور می‌‌گردد. بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه پزشکی

در آسانسورهای باربر مالک آسانسور میتواند علاوه بر پوشش جانی، پوشش مالی را نیز در بیمه نامه خود پیش بینی کند.