طرح آرامش واحد مسکونی

 • توضیحات طرح

  مزایا= ارائه همه پوششها بصورت همزمان و بدون نیاز به بازدید اولیه *** محدودیت ها : منازل مسکونی با عمر بیش از 25سال - منازل مسکونی با سازه خشت و گل و چوب - منازل مسکونی با فاصله کمتر از 200 متری رودخانه ها و مسیل ها
 • مشخصات بیمه گزار

 • روز-ماه - سال * براساس اطلاعات شناسنامه ای تکمیل گردد
 • مشخصات محل مورد بیمه

 • استان-شهر-خیابان و ...
 • طرح انتخابی

  بر اساس فایل ارسال شده طرح مربوطه را انتخاب نمایید
 • سوابق بیمه ای