مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث:

1- اصل بیمه نامه سال قبل

2- اصل و کپی کارت ماشین

3- اصل و کپی کارت ملی بیمه گزار

* جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث موتور سیکلت ارائه گواهینامه موتور سیکلت الزامی است.

*در صدور بیمه نامه شخص ثالث موارد ذیل تاثیر دارد:

نوع وسیله نقلیه

سال ساخت

تعداد سیلندر

کاربری

تاریخ انقضا بیمه نامه

سالهای عدم خسارت بیمه قبل
– خودروهای با بیش از 15 سال سن مشمول اضافه نرخ می گردند.