مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه :

1- اصل و کپی کارت ماشین

2- اصل و کپی کارت ملی بیمه گزار

3-بیمه نامه سال قبل در صورت وجود(جهت اعمال تخفیف عدم خسارت)

4- وسیله نقلیه جهت بازدید اولیه و صدور

5- مدارک لازم جهت ارائه تخفیفات گروهی که در قسمت بعد اشاره خواهد شد

شرایط بازدید بدنه:

بازديد اوليه :

براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است  اتومبيل توسط کارشناس شرکت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحا بازديد اوليه مي گويند.

چنانچه بيمه گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجددا براي سال بعد اقدام به خريد بيمه نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نمي باشد . اما اگر تاريخ اعتبار بيمه  نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه نامه مجدد بنمايد لازم است که اتومبيل وي توسط کارشناس مجدداً بازديد و سلامت آن تاييد شود.
بازديد مجدد :

هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شرکت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت کارشناس بيمه برساند تا کارشناس مجددا از سلامت کامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه نامه اين موضوع ذکر شود به اين امر اصطلاحا بازديد مجدد ( پس از خسارت ) مي گويند. علت اين امر آنست که مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجددا خسارتي وارد شود معلوم گردد که خسارت مربوط به حادثه جديد است يا قبلي

بصورت خلاصه:

1– در صورتی که بیمه بدنه نداشته باشد – بازدید الزامیست

2- در صورتیکه بیمه بدنه شرکت دیگری داشته باشد و تمدید نزد ما باشد – بازدید الزامیست

3-در صورتی که بیمه بدنه پارسیان باشد و تاریخ انقضای آن گذشته باشد – بازدید الزامیست

 اگر بیمه تمدیدی پارسیان باشد و منقضی نشده باشد نیاز به بازدید ندارد.