وظایف بیمه ای شما در صورت بروز حادثه

خونسرد باشید و قهرمان بازی در نیاورید و به یاد داشته باشید سلامتیتان مهمترین دارایی شماست‎.

شیر اصلی گاز و کنتور برق را قطع نمایید (بعد از خارج شدن سرویس دهی آسانسور یا دستگاه های مشابه‎)

در صورت امکان طبق فراگرفته های خود با وسایل موجود آتش را مهار کنید‎.

نگران هزینه های جلوگیری از گسترش حادثه نباشید زیرا شرکت بیمه پارسیان این هزینه ها را نیز پرداخت خواهد ‏کرد. بنابراین حتی اگر احساس کردید با خراب کردن دیواری از گسترش حادثه جلوگیری می کنید، دیوار را تخریب کنید‎.

‎در صورت نیاز سازمان آتش نشانی (۱۲۵) و اورژانس (۱۱۵) را مطلع نماید‏‎.

مصدومین را از محل حادثه خارج نمایید. در صورت بروز آتش سوزی درب ها و پنجره هارا فورا ببندید تا مانع سرایت ‏دود و حرارت به اتاق های مجاور شوید‎.

به هیچ عنوان از آب برای خاموش کردن لوازم و وسایل برقی استفاده ننمایید‎.

هرگز از آسانسور برای ترک محل استفاده ننمایید‎. ‎

برای فروش این بیمه نامه با توجه به حق بیمه اندک آن می توان از فروشگاههای وسایل خانگی تقاضا کرد در کنار فروش وسائل خود این بیمه نامه را بصورت رایگان به خانواده ها اهدا نمایند