پرسشنامه پایان نامه

با عـرض ســلام بیمه گزار محترم این پرسشنامه در راستای یک پژوهش علمی - دانشگاهی در اختیار شما قرار گرفته است. خواهشمند است آن را به دقــــت مطالعه نموده و نزدیک ترین مورد به دیدگاه خود را علامت بزنید. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر آگاهی و ارزش ویژه برند با نقش میانجی برندسازی شرکت است. پاسخ های دقیق و ارزنده جنابعالی می تواند در این راستا مفید واقع شود. لطفا بین گزینه ها یکی از گزینه های * کاملا موافقم - * موافقم - * بی تفاوت -* مخالف - * کاملا مخالف -را انتخاب نمایید . در پایان گزینه ارسال را ثبت نمایید. با تشکر از همراهی شما