پوشش پایه بیمه نامه شامل:

حادثه، آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سرقت کلی

پوشش کامل بیمه نامه شامل:

پوششهای پایه بهمراه پوشش های اضافی ای است که به آنها اشاره شد.

خطرات اضافي و تكميلي:
همان گونه كه اشاره شد بيمه‌گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه‌اي اندك براي خطرهايي كه در بيمه نامه‌هاي معمولي تحت پوشش نمي‌باشد درخواست پوشش نمايد. اين پوششها عبارتند از:

2- پوشش نوسان بازار : نوسان بازار تا 25 درصد – نوسان بازار تا 50 درصد – نوسان بازار تا 100 درصد

3- پوشش های اضافی: سیل، زلزله و آتشفشان – طوفان، گردباد و تگرگ- پاشیدن مواد شیمیایی و اسیدی- شکست شیشه – ایاب و ذهاب

  یا پوشش ویژه(شامل پوشش شکست شیشه، اسیدی، طوفان، سیل، ایاب ذهاب)

سرقت کلي و جزيي : سرقت کلي به معناي دزديده شدن کل اتومبيل است

 اما چنانچه وسيله اي مثل راديو ضبط و ساير وسايل اضافي دزديده شود ( بدون آنکه اتومبيل بسرقت برده  شود ) سرقت جزيي ناميده مي شود که همانگونه که ذکر شد سرقت جزيي جزو خطرات اصلي بيمه بدنه نيست و در صورت نياز بيمه گذار مي تواند بعنوان پوشش اضافي اقدام به خريد آن بنمايد.
1- پوشش سرقت جزیی:

 سرقت درجا لوازم مورد درخواست ؛ سرقت درجا کلیه لوازم ؛ سرقت درجا لوازم تا سقف پنج درصد ارزش خودرو
چنانچه لوازم اتومبيل از قبيل راديو ضبط، لاستيكها، آينه‌ها و ساير اقلام بدون سرقت خود اتومبيل دزديده شود و يا به همراه اتومبيل سرقت شده اما اتومبيل پس از باز كردن هريك از اقلام فوق پيدا شود، در اين صورت سرقت جزئي يا سرقت درجا حادث شده است با تهيه پوشش سرقت درجا اين گونه خسارتها نيز جبران خواهد گرديد.

چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات  اصلي قابل جبران نمي باشد

در اين صورت بيمه گذار مي تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ، رينگ ، لاستيك و…  را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
-1-1مشخصات و قیمت وسائل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه نوشته شود و موردتایید کارشناس منتخب بیمه گر قرار گیرد.

ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 20 درصد ارزش وسیله نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

 تعهد بیمه گر برای لوازم صوتی برابر فاکتور ارائه شده از سوی بیمه گذار، حداکثر تا3  درصد ارزش مورد بیمه می باشد. ضمناً رادیو پخش کشویی تحت پوشش بیمه نمی باشد و پرداخت خسارت رادیو پخشهای پنل ذار، منوط به تحویل پنل به اداره خسارت می باشد.

-1-2در صورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل )به شرط مذکور در بیمه نامه( حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم یا قیمت روز آنها )هرکدام کمتر باشد( است.

-1-3در مورد لاستیک چرخ، باتری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها درروز وقوع حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت ملاک محاسبه خسارت مبلغ بیمه شده می باشد.

-1-4از مبلغ خسارتی که بر اساس بند2/1 تعیین می شود 20 درصد به عنوان فرانشیز کسر می گردد.

-1-5پس از وقوع هر خسارت بیمه گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه نامه حذف نماید.

-1-6در صورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل، بیمه گذار موظف است مدرک مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه گر ارائه نماید.

-1-7در صورتی که دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه نامه بدنه حاکم خواهد بود

سرقت در جا لوازم مورد درخواست مربوط به قطعات غیر فابریک وسیله نقلیه است.

سرقت در جا کلیه لوازم شامل لوازم فابریک و غیر فابریک می گردد.

2- شكست شيشه به تنهايي:
چنانچه شيشه اتومبيل به عللي به غير از خطرات اصلي مانند پرتاب سنگ از بيرون و يا شكست در اثر تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه آسيب ببيند با پوشش خطر تكميلي هزينه آن قابل جبران مي‌باشد.

-2-1در صورت شکست شیشه مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر 20 درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بیمه شده باشد

.-2-2در صورتی که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود.
3- ایاب و ذهاب  : غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در ايام تعميرات:
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماَ در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر است و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه‌اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه‌گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه زمان مورد توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه‌گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد. اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد.

ر صورت خرید پوشش هزینه ایاب و ذهاب مخصوص سواری های پلاک سفید شرایط آن به شرح زیرمی باشد :

-1عدم استفاده از وسیله نقلیه باید معلول یکی از خسارات مشمول تعهد بیمه گر )باستثنا سرقت و سرقت کلی( باشد.

-2حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت تحت پوشش این الحاقیه روزانه معادل 30.000 ریال خواهد بود و مدت آن از 30 روز در سال تجاوز نخواهد کرد. )در هر حال 3 روز اول بعهده بیمه گر نمی باشد.(

-3مدت عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در هر حادثه بوسیله کارشناس بیمه گر تعیین می شود وآغاز آن تاریخ اعلام خسارت از طرف بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود.

4- پوشش نوسان بازار
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايط بازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگام حادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان با خريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نسبت به ارزش واقعي روز دريافت نمود .

 لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوشش مي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچه در مدت اعتبار بيمه  نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهت افزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .

افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسان قیمت ها مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه نامه به ارزش روز بیمه شده باشد می تواند تا میزان 25 درصد ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طوول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد

5- بلاياي طبيعي
با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل، زمين لرزه، آتشفشان) نيز مي‌تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد.

در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر اخذ پوشش سیل و زلزله با پرداخت حق بیمه اضافی حوادث ذکر شده تحت پوشش می باشد. فرانشیز این خطر 30درصد مبلغ خسارت می باشد.
6- خطرات ناشي از مواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .

در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر اخذ پوشش پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیائی بر روی خودرو با پرداخت حق بیمه اضافی شرایط آن بشرح زیر خواهد بود :

1- ارائه این پوشش مخصوص خودروهایی است که رنگ آن سالم و بدون عیب باشد.

2- فرانشیز این خطر 30 درصد مبلغ خسارت می باشد

توضيحات مهم:

توضیح-هر یک از پوشش های مورد اشاره در این برگ به شرطی در تعهد بیمه گر می باشد که در بیمه نامه بدنه صراحتاً به هر یک از آنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه نامه قید شده باشد.

توضیح-خسارت ناشی از هر یک از پوشش های تکمیلی سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل، شکست شیشه و پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیای، فقط یک بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت بیمه گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه، مجدداً تحت پوشش قرار گیرند.