پیشنهاد بیمه جامع آتشسوزی مجتمع های مسکونی

ویژه مدیران و هیئت مدیره مجتمع های مسکونی و آپارتمانها
 • در صورتی که فاقد نام است نام مدیر ساختمان
 • لطفا آدرس دقیق : استان- شهر-خیابان و ... به همراه کد پستی درج گردد.
 • سرمایه مورد بیمه

 • 1-ارزش سالن ورزشی و استخر نباید در سرمایه فوق لحاظ گردد. 2-ارزش اعیانی هر متر مربع ساخت در سال 1398 از 18.000.000 ریال به بالاست. 3-متراژ در ارزش اعیانی ضرب و عدد مربوطه ثبت گردد.مثلا 14000 متر مربع به ارزش هر متر مربع 20.000.000 ریال برابراست با 280.000.000.000 ریال
 • در صورتی که دارای استخر می باشد بصورت زیر نوشته شود- متراژ استخر - ارزش استخر
 • در صورتی که دارای سالن ورزشی می باشد بصورت زیر نوشته شود- متراژ سالن ورزشی - ارزش سالن ورزشی
 • چنانچه استخرها و یا سالنهای ورزشی دارای وسایل و تجهیزات ورزشی از قبیل وسایل بدنسازی و ... بوده و بیمه گزار تمایل به اخذ پوشش بیمه ای برای این موارد نیز داشت لازم است سرمایه های مربوط به انها را بصورت مجزا در بخش مربوطه در فرم‌پیشنهاد وارد نماید.و در اینجا بصورت کلی اعلام نماید
 • هیات مدیره مجتمع مسکونی می تواند اثاثیه هر واحد را نیز تا سرمایه مشخص تحت پوشش قرار دهد. به این منظور لازم‌است اثاثیه و لوازم منزل برای هر واحد و تعداد واحد در فرم پیشنهاد درج گردد. تعداد واحد و ارزش کلی در مجموع نوشته شود.
 • بیمه گزار می تواند اثاثیه واقع در انباری هر یک از واحدهای مسکونی را نیز مشابه اثاثیه واقع در هر واحد تا سرمایه مشخصی به طور مجزا از بند اثاثیه تحت پوشش قرار دهد تعداد واحد و ارزش کلی در مجموع نوشته شود.
 • چنانچه محتمع های مسکونی مجهز به سیستم دزدگیر‌باشد بیمه گزار می تواند دزدگیر را با کلیه متعلقات ، تا مبلغی مشخص تحت پوشش بیمه ای قرار دهد‌به این منظور لازم است سرمایه بیمه؛سیستم دزدگیر و سیم کشیهای مربوطه به اضمام کلیه متعلقات و منضمات آن در فرم پیشنهاد درج گردد.
 • چنانچه محتمع مسکونی مجهز به سیستم دوربین مدار بسته باشد بیمه گزار می‌تواند دوربینهای مدار بسته را با کلیه متعلقات و منضمات تا مبلغی مشخص تحت پوشش بیمه ای قرار دهد. تعداد دوربین و ارزش مجموع نوشته شود.
 • (حداکثر تا 20% از ارزش جمع سرمایه های فوق می توان هزینه پاکسازی بیمه نمود)
 • چنانچه بیمه گزار نگران خسارات وارده به ساختمان و اموال واقع در اماکن مجاور مجتمع (ناشی از‌حریق و انفجار)در مجتمع مورد بیمه باشد می تواند با خرید این پوشش مسئولیت خود را بیمه نماید.
 • منظور هزینه هایی است که ساکنین واحدهای آسیب دیده به علت یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه،جهت اسکان موقت تا تاریخ بازسازی و تعمیر کامل واحد آسیب دیده متقبل می‌شوند،جهت ارائه این پوشش لازم است خسارت وارده با اعیانی ساختمان واحد آسیب دیده بیشتر از ۴۰ درصد ارزش اعیانی آن باشد. سقف تعهدات قابل ارائه در این پوشش برای هر واحد در هرماه حداکثر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر برای ۱۲۰‌روز می‌باشد. ضمنا در ارائه این پوشش باید دقت شود که پوشش مذکور به تعداد واحدهای مجتمع مسکونی ارائه گردد. در خصوص هزینه های اسکان موقت زیان دیده مکلف است در اسرع وقت نسبت به بازسازی واحد آسیب دیده اقدام نموده و تاریخ شروع و پایان تعمیرات بایستی به امضا و تایید هیئت مدیره ساختمان رسیده باشد
 • منظور از اجاره مالکین مبالغی است که مالکین از مستاجر به عنوان اجاره دریافت می نمایند و به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه و عدم امکان بهره برداری از ملک،قادر به دریافت این مبالغ از مستاجر نیستند،می باشند. جهت شمول تعهدات این پوشش ،لازم است خسارت وارده به ملک محروقه بیشتر از ۴۰% ارزش آن باشد. حداکثر سرمایه قابل ارائه برای هر واحد مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. حداکثر مدت زمان مورد تایید جهت پرداخت خسارت به عنوان اجاره واحد آسیب دیده حداکثر ۹۰ روز بوده و بصورت روز شمار محاسبه می گردد و تایید آن بر عهده کارشناس بیمه گر می‌باشد. جهت شمول تعهدات پوشش اجاره دریافتی مالکین لازم است خسارت وارده به ساختمان ملک آسیب دیده بیشتر از ۴۰% ارزش قبل از حادثه آن باشد. جهت دریافت خسارت مربوطه لازم است اجاره نامه معتبر و دارای کد رهگیری به شرکت بیمه ارائه گردد.تاریخ تنظیم اجاره نامه بایستی قبل از تاریخ حادثه باشد
 • منظور از‌هزینه های اسباب کشی هزینه هایی هستند که ساکنین واحدهای آسیب دیده جهت اسباب کشی برای نقل مکان موقت تا تاریخ تعمیر و بازسازی ملک آسیب دیده به یکی از خطرات تحت پوشش بیمه نامه انجام می دهند. هم هزینه های رفت تحت پوشش می‌باشد و هم هزینه های برگشت. جهت دریافت این هزینه لازم است خسارات وارده به هریک از واحدهای مسکونی بیشتر از ۴۰ درصد ارزش واحد آسیب دیده باشد و نقل مکان توسط یکی از شرکتهای باربری انجام‌گردیده و فاکتورهای مربوطه ارائه گردد مهلت ارائه فاکتورها حداکثر ۳ ماه پس از وقوع حادثه می‌باشد. سقف تعهدات:برای هر واحد ۱بار در طول اعتبار بیمه و برای مخارج رفت و برگشت حداکثر مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد
 • لازم است پوشش سرقت برای کل واحدها ارائه گردد:شرط مربوطه: الف.داشتن نگهبان ۲۴ ساعته ب.مجهز بودن مجتمع به دوربین مدار بسته ج.مجهز بودن به سیستم دزدگیر خسارات ناشی از سرقت از قبیل آسیبهای وارده به درها و پنجره ها و شکست اشیا در حین سرقت نیز تحت پوشش می‌باشد. بیمه گذار موظف است حداکثر ۷۲ ساعت پس از اطلاع از وقوع حادثه مراتب را کتبا به اطلاع شرکت بیمه برساند.وقوع سرقت باید توسط مقامات انتظامی تایید شده باشد.منظور سرقت با شکست حرز می باشد و سرقت پول,طلا,سکه, ارز,اوراق بهادار,اسناد,اقلام زینتی,عتیقه جات تحت پوشش قرار نمی گیرد.اثاثیه واقع در مشاعات و انباری ها تحت پوشش سرقت قرار نمی گیرد.
 • در این پوشش چنانچه اتاقک آسانسور بطور ناگهانی در اثر سقوط آسیب ببیند و کابین و یا تاسیسات مربوطه آسیب ببیند هم‌خسارات خودآسانسور و هم خسارات وارده به تاسیسات مربوطه تا سقف معینی جبران می گردد. سقف تعهدات :۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اموال و اشخاص داخل اسانسور تحت پوشش قرار نمی گیرند.تعداد آسانسور و ارزش هر آسانسور ذکر شود.
 • این پوشش برای شیشه های با ضخامت ۶ میلی متر و بیشتر ارائه گردیده و لازم‌ است بیمه گزار با توجه به مساحت شیشه های واقع در مشاعات سقف تعهدات مورد درخواست را در هر حادثه و در طی دوره در فرم پیشنهاد اعلام نماید
 • پوشش های اضافی